Om oss

[vc_row bg_type=”theme_default” css=”.vc_custom_1453163069998{background-color: #ffffff !important;}”][vc_column css=”.vc_custom_1453163123307{background-color: #ffffff !important;}” el_class=”tables”][vc_tabs interval=”0″ el_class=”tables”][vc_tab title=”Om oss” tab_id=”1451917537293-2-0″][vc_column_text]

Om DMI

Deaf Ministries International ble opprettet i Sør-Korea i 1979 av det norsk-australske ekteparet Lill og Neville Muir. I de 34 årene som fulgte har arbeidet spredt seg til flere land i Asia og Afrika og omfatter nå mer enn 180 døvemenigheter, fire døveskoler: to på Filippinene, en i Myanmar og en i Kenya. Videre er det fem utdanningssentre der det gis ulike kurs og utdanningstilbud på videregående nivå og noe på høyskolenivå. Her finner vi blant annet Bibelskoler og lærerutdanning. DMI driver også en mengde sysselsettingsprosjekter eller hjelp-til-selvhjelp prosjekter. Arbeidet er i stadig vekst.

DMI har et støtteprogram for mer enn 500 døve barn og unge, med omkring 140 arbeidere bestående av døvelærere, pastorer som selv er døve, misjonærer og andre. I tillegg drives det også mye frivillig arbeid. Ved inngangen til 2013 har vi etablert virksomhet i 17 land i Asia, Afrika og Midt-Østen, i tillegg til i Australia og i Norge.

Deaf Ministries International er en kristen organisasjon som arbeider med og for døve. Etter noen år med tjeneste i Japan flyttet Neville og Lill til Korea hvor de begynte en liten døve-menighet i kystbyen Inchon, ikke langt fra Seoul. Sammen med fire unge døve ble den første Immanuel-kirken for døve grunnlagt i kjelleren i East Inchon Metodistkirke. Ettersom årene gikk ble det etterhvert 13 slike kirker i tillegg til den første,- alle med pastorer som selv er døve.

Med tiden har arbeidet spredd seg fra Korea til Filippinene, Taiwan, Japan, Myanmar, Thailand, Kenya, Uganda, Tanzania, Rwanda og Burundi der kirker, skoler, små fabrikker og bedrifter, klinikker (høreapparater etc.), jordbruksprosjekter, internater og kristne sentere har vokst frem for å bringe hjelp og evangeliet ut til døve. DMI Thailand er også involvert i produksjon av video og læremidler for døve.

Deaf Ministries International ble en uavhengig organisasjon i år 2000, og fungerer som en stiftelse i Australia, USA og Norge. De fleste av kirkene dannet under DMIs administrasjon blir kalt Immanuel-kirker (Immanuel Churches for the Deaf).

Helt fra starten av har medarbeidere og støttespillere i Norge vært en viktig del av arbeidet. DMI er en evangelisk misjonsorganisasjon med og for døve og identifiserer seg med Lausannepakten.[/vc_column_text][/vc_tab][vc_tab title=”Styret” tab_id=”1451916941-2-89″][vc_column_text]

Styret

 1. Heidi Woll, styreleder (heiwoll@frisurf.no)
 2. Borgar Jølstad, nestleder (odb-joel@online.no)
 3. Reidun Vatne Moe, styremedlem(rvmoe@broadpark.no)
 4. Marianne Hogstad, styremedlem (melihogs@online.no)
 5. Odd Johannessen, styremedlem (odd.joha@online.no)
 6. Kirsiti Vuorimies, styremedlem (tyynevu@hotmail.com)
 7. Per-Ludvig Kamperhaug, 1. vara (perlu.kamperhaug@gmail.com)
 8. Tom Hasselgård, 2. vara (tomehas@online.no)
 9. Else Marie Dalene, 3.vara (else.marie.dalene@dminorge)
 10. Neville Muir, grunnlegger, observatør (muir@deafmin.org)
 11. Lill Muir, grunnlegger, observatør (lill@deafmin.org)
 12. Gunnar Dehli, sekretær (gunnar.dehli@localhost)

[/vc_column_text][/vc_tab][vc_tab title=”Vår historie” tab_id=”1451917540001-3-8″][vc_column_text]

DMI / KABD – Historikk

 • Starten i Japan
 • Første døvemenighet i Korea
 • Til døve på Filippinene
 • Arbeidet på Mindanao
 • Kenya først i Afrika
 • Stor åpenhet i Uganda

Med utgangspunkt i rapportene fra virkestedene skisserer vi litt av KABDs historie:

Lill og Neville Muir møttes i Japan, der de ble gift i 1976. Bibelverset fra Ordsp. 31,8 ble et kall og en rettesnor for det arbeid som lå foran dem: “Lukk opp din munn for dem som er tause, tal saken for dem som holder på å gå til grunne”.

Neville var utdannet døvelærer i Australia og hadde mange års erfaring i samværet og fellesskapet med døve. Lill derimot måtte lære seg tegnspråk for første gang i tillegg til koreansk tale da de dro til Sør-Korea  i 1978. De hadde en amerikansk organisajon, World Opportunities International, som garanterte for seg overfor myndighetene, men som ikke betalte deres lønn eller arbeidsbudsjett. Det var det venner og frivillige givere som bidro med. Likevel har de hele tiden hatt et nært forhold til denne organisasionen, og det er på grunn av denne tilknytningen at arbeidet ofte ble kalt WOI. Den offisielle betegnelsen Kristent arbeid blant døve (KABD), og det er under dette navnet vi kjenner dem her hjemme. År 2000 ble samarbeidet med WOI brutt, og døvearbeidet en selvstendig misjonsorganisasjon, Deaf Ministries International (DMI), med hovedsete i Australia. I Norge brukes fortsatt navnet Kristen Arbeid Blant Døve eller DMI Norge.

Allerede våren 1979 ble den første døvemenigheten dannet i Inchon, havnebyen til Seoul. I dag er det antallet steget til 11, med like mange tilsatte medarbeidere i Sør-Korea,- de fleste av dem døve. De har også en Bibelskole for døve hvor flere av studentene håper å gå inn i full tids tjeneste, og et snekkerverksted og ei systue som ble startet pga den store arbeidsledigheten blant døve. Siste skudd på stammen er en leiketøyfabrikk. Koreanerne føler nå ansvar for å bringe evangeliet videre, og har begynt å sende ut sine første misjonærer.

Tidlig ble Lill og Neville (og dermed KABD) også involvert i døvearbeid på Filippinene. Det begynte med at de døve i Korea ga tiende av sine kollekter og ofringer og sendte dem til å hjelpe døve på Filippinene. Der blir svært lite gjort fra myndighetenes side, så i det distriktet hvor KABD’s to skoler er, nær Legaspi, finnes ingen andre tilbud for døve. Fishermen of Christ inc. ble dannet i 1983, med skoler i Ligao og Tabaco, samt døveklinikk i Legaspi. Skolene har omsider fått myndighetenes godkjenning til å drive alt fra barnehage til utvidet ungdomsskole, og i tillegg 4-årig high-school. Omkring 130 døve barn går på disse to skolene hvorav 40 døve barn bor på internatet. Elevene er integrert med omkring 250 fattige barn som heller ikke ville fått noen skolegang hvis de ikke kunne gå her. Myndighetene krever integrering, men gir likevel minimal støtte. Derfor er det svært viktig at barna kan ha sine faddere og skolen bli støttet utenfra. Skolen eier også 5,7 dekar land der de dyrker kokosnøtter og ris, og forsøker å sette istand en rismølle, slik at de kan tjene inn en del selv.

Det filippinske ekteparet Febe og Lito Gavia hadde visjonen og pågangsmotet til å starte og bygge opp disse skolene. I den sammenheng har de også startet to døvemenigheter i distriktet. I november 1993 døde Lito etter en tragisk trafikk-ulykke. Enken Febe bar da ansvaret alene, men har siden 1995 hatt hjelp av døve Aslaug Kristiansen fra Norge som er utlånt til KABD fra stiftelsen “hjemmet for døve”. Hun bor på enkelt filippinsk vis og er et eksempel for andre døve ved å vise at døve kan – både kjøre bil, være tolk og være misjonær i et land langt borte…

I det sørligste Filippinene, på øya Mindanao, har KABD siden 1995 drevet en blomstrende døvemenighet. Ekteparet Asuela er ansvarlige for dette arbeidet. De driver også et internat for døve elever fra landsbygda silk at de kan få gå på den statlige døveskolen i Davao. I elevhjemmet bor det nå vel 50 elever. Til døvemenigheten som også huses her, kommer 80-90 mennekser til gudstjenestene. Her drives Bibelskole og ledertrening. Utifra dette arbeidet er to andre små sentra opprettet. Høsten 2001 fikk Asuela beskjed om at de må finne seg nye lokaler, da utleieren hadde funnet en mer lukrativ bruk av tomten. De har funnet et meget godt egnet sted ikke langt unna, men trenger penger. Dette er for tiden det viktigste emnet for bønn og innsamling av midler.

For 10 år siden ble de første undersøkelser for evanselisering blant døve i Kenya gjort. Der har de mange gode døveskoler som også gir kristendomsundervisning, men etter endt skolegang er det dessverre få tilbud til døve. Det viste seg at de var ivrige etter å “høre” evangeliet. På korte tiden har det blitt 8 døve medarbeidere som har ansvar for hver sin døvemenighet. Mange er kommet til tro på Jesus og er blitt døpt.

I Uganda har KABD også møtt stor åpenhet. Det var lederen av døveforbundet som tok initiativet til kontakten. Den døve medarbeideren der, David Bulime har nå ansvaret for en døemenighet i hovedstaden Kampala. De får også holde møter på den offentlige døveskolen og på to rehabiliterings-sentre. Dessuten samarbeider de med døve i Kenya, Tanzania, Rwanda og Burundi. Å informere om AIDS er også en viktig oppgave i disse landene. Det er stor åpenhet for evangeliet, men så altfor få arbeidere. De ønsker å bygge en bibelskole for å utdanne flere, men først og fremst ber de om hjelp utenfra i startfasen. “Kom til Uganda”, var den inderlige appellen fra David Bulime.

Også fra andre steder i Afrika og Asia har det kommet forespørsler. Vi tror, sier Lill Muir, og har av erfaring fått se, at Gud nettopp i vår tid har åpnet en dør for evangeliet blant døve. “Denne store anledningen og utfordringen må vi ikke la gå fra oss. Derfor satser vi fremdeles i tro til Gud at Han vil fullføre sitt verk.”

I Japan har de 3 små døve-grupper. Den første døve-kirken i landet åpnet i Osaka i 1983. I mange år har de ledet alt på frivillig basis. Det var under sitt opphold i Japan som ung at Neville første gang fikk se hvordan døve mennesker selv ledet menighetsarbeid, Bibelskole og misjon, os ble inspirert av tanken på at døve selv kan formidle evangeliet på en strålende måte blant sine egne. Nå driver de bl.a. et prosjekt for å spre bibelen på tegnspråk på video.

Fra den spede begynnelsen i 1979 har Kristent Arbeid Blant Døve idag blitt en organisasjon med 140 medarbeidere, 130 døve-menigheter, 6 prekenplasser, 2 skoler med tilsammen 250 barn, 2 internat og en bibelskole, alt fordelt i 23 land på 3 kontinenter. Hver uke betjener menighetene deres omkring 2000 døve mennesker. Gjennom Lill og Neville Muir har Gud fått åpne mange dører, og de ønsker å sende sin takk til de frivillige giverne som stadig muliggjør denne tjenesten. Men først og fremst en takk til Gud som har vært med gjennom alle prøvelser i disse årene.[/vc_column_text][/vc_tab][vc_tab title=”Vedtekter” tab_id=”1451919147460-6-4″][vc_column_text]

Vedtekter for Stiftelsen Internasjonal Døvemisjon (DMI)

Vedtatt 28. juni 2008

§ 1 Grunnlaget for stiftelsen
Stiftelsen Internasjonal døvemisjon (DMI-Norge) er etablert av støttegruppen for Kristent Arbeid Blant Døve, og er en selvstendig juridisk person som arbeider på evangelisk/felleskristelig basis og identifiserer seg med den såkalte Lausanne-pakten, (etablert 1974).

Stiftelsen understreker særlig Bibelens tale om at alle skal få høre det kristne evangelium, og har for øvrig den kristne menneskeverdstanken som basis.

I likhet med det øvrige verdensomspennende arbeidet i Deaf Ministries International (DMI) springer DMI-Norge ut av den virksomhet som Lill og Neville Muir startet i Sør-Korea i 1979.

§ 2 Stiftelsens formål
Internasjonal døvemisjon (DMI-Norge) arbeider for å bedre døves livsvilkår i alle verdensdeler. Dette skjer ved evangelisk arbeid, og ved igangsetting av ulike sosiale, økonomiske og pedagogiske tiltak som kan gi døve et positivt og menneskeverdig liv.

For dette formål samarbeider stiftelsen med DMI og med andre organisasjoner og kirkesamfunn som driver en liknende virksomhet. DMI-Norge forestår utsendelse og understøttelse av medarbeidere.. Dertil kan DMI-Norge til fremme av stiftelsens formål jfr §§ 1 og 2, yte rene økonomiske bidrag til enkeltpersoner og til organisasjoner stiftelsen samarbeider med.

§ 3 Grunnkapital
Stiftelsens grunnkapital er kroner 100 000 – ett hundre tusen kroner.

§ 4 Forretningskontor
Stiftelsens forretningskontor er i Fredrikstad kommune.

§ 5 Styre
Stiftelsens styre består av seks – 6 – medlemmer.  Det skal være fra tre – 3 – til fire – 4 – varamedlemmer. Styret skal ha leder og nestleder. Styret konstituerer seg selv. Funksjonstiden er fire år.

Styrets seks medlemmer og to varamedlemmer er i første omgang oppnevnt av Støttegruppen for Kristent Arbeid bland Døve, som opphører ved etablering av nærværende stiftelse.  Senere oppnevner styret selv nye styremedlemmer og varamedlemmer etter disse.  Lill Muir og Neville Muir har møterett, tale- og forslagsrett i styret, men ikke stemmerett. Minst ett av styremedlemmene bør være hørselshemmet.

Styret leder stiftelsens arbeid, representerer den utad og er ansvarlig for en forsvarlig forvaltning. Styret skal besørge årsregnskap og årsberetning og at regnskapet blir revidert av revisor som styret oppnevner.

Styret har vedtaksmyndighet når minst fire – 4 – medlemmer er tilstede.  Ved stemmelikhet har styreleder dobbeltstemme.

Styret kan tildele signatur. Styret kan meddele prokura.

§ 6 Omdanning
Styret kan vedta vedtektsendringer og oppløsning når vilkårene i stiftelseslovgivningen foreligger. Ved eventuell oppløsning forestår styret avviklingen og disponerer stiftelsens kapital til formål som nevnt i vedtektenes § 2. Vedtektsendringer og oppløsningsvedtak skjer med to tredjedels – 2/3 – flertall

§ 7 Forholdet til lov m.m.
Stiftelsen er for øvrig underlagt bestemmelsene i stiftelseslovgivningen til en hver tid.[/vc_column_text][/vc_tab][vc_tab title=”Støttegrupper” tab_id=”1451917541002-4-7″][vc_column_text]

Støttegrupper

DMI har støttegrupper mange steder i verden. Vi har mennesker som arbeider frivillig for oss i alle de land som er listet opp nedenfor. De hjelper til å gjøre vårt arbeid kjent gjennom magsiner, møter og nyhetsbrev. Ikke minst hjelper støttegruppene til med å finansiere driften av vårt arbeid, og skaffe faddere for barn på skolene våre. Vil du være med å støtte KABDs arbeid, vær vennlig å kontakte oss. Noen land gir anledning til å trekke fra slike gaver på skatten.

Australia
Deaf Ministries International
P.O.Box 395
Beaconsfield
Vic 3807
Australia

Tel: 03 9768 9844
Fax: 03 9768 9855
Epost: info@deafmin.org

Canada
DMI Canada
Suite 4-332
2880 Queen St E.
Brampton, ON
Canada
L6S 6H4

Tel: 1905 793 0259
Epost: peter.burritt@deafmin.org

Japan
Mrs. Alayne Madore
#615 Grand Palace Moto Shoya
20 Shimoda Cho Tokiwa
Ukyo ku, Kyoto 616-8228
Japan

Tel: 075 871 8562
Epost: alayne.madore@deafmin.org 
Post Giro Account No. 00930-9-8259 DMI-Fukuzawa

Korea
Kumiko Lee
Kangwha Immanuel Church for the Deaf
Nam San Ri 327
Kang Wha Up
Kang Wha kun
Inchon Shi
Korea 417-800

Tel: 82 32 934-0225
Fax: 82 32 576-1138
Epost: kumiko.lee@deafmin.org

Norge
Internasjonal Døvemisjon (DMI)
Heinrichsdammen 53
3123 TØNSBERG
Norway

Tlf./SMS: 996 97 653
Epost: idun.moe@deafmin.org

DnB Kontonummer: 78770835983
Organisasjonsnummer: 884 690 242

Sør-Afrika
DMI South Africa
55-5th Street
Marlands
Germiston 1401
South Africa

Storbrittannia
Deaf Christian Fellowship
54 Chesterbrook Cres.
Newtownards
CO. Down BT23 8QZ
Northern Ireland

Tel: 44 2891 822 651
Epost: jimmy.steadman@deafmin.org

USA
Contact and information:
Deaf Ministries International
C/- Peter Pfeil
50 Knollwood Dr
Hilton Head
SC 29926-2500

Tel: (843) 682 4934
Epost Peter Pfeil: peter.pfeil@deafmin.org

Donations and address changes:
Deaf Ministries International
C/- Mrs Kathy Toth
8746 Bluebird Drv.
Westchester
OH 45069

Epost Kathy Toth: kathy.toth@deafmin.org[/vc_column_text][/vc_tab][vc_tab title=”Konferanser” tab_id=”1451919241265-7-3″][vc_column_text]

DMI konferanse 2017

Neste konferanse blir i Norge i juni 2017. Mer info kommer snart. Dere kan forvente å lese mer informasjon i mai.

Tidligere konferanser:

2014 7.-11. oktober
Sjette DMI-konferanse  var i Seoul, Sør-Korea.

2011 12.-16. oktober
Femte DMI-konferanse var i Stanwell Tops, NSW, (ca. halvannen time sør for Sydney)

2008 1.-5. oktober
Fjerde DMI-konferanse var i Alexandria, Egypt

2005 2.-5. august
Tredje DMI-konferanse var i Mukono, Uganda

2002 29. juli – 3. august
Andre DMI-konferanse var i Chiangmai, Thailand

1999
Første DMI-konferanse var i Davao, Philippines

[/vc_column_text][/vc_tab][vc_tab title=”Lenker” tab_id=”1451918908679-5-5″][vc_column_text]

Lenker

Deaf Missions
Gospel Ministries to the Deaf
Schloss Klaus
Jian Hua Foundation

Andre organisasjoner

Deaf Aid
Døvekirken

Facebook

DMI Norge
Deaf Ministries International
Deaf Ministries International Davao[/vc_column_text][/vc_tab][vc_tab title=”Kontakt oss” tab_id=”1451916941-1-88″][vc_row_inner][vc_column_inner width=”2/3″][vc_column_text]

Kontakt oss

[/vc_column_text][contact-form-7 id=”589″ title=”Kontakt oss”][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/3″][vc_column_text]

Adresse

Postadresse:
Pb. 3618
Bislett
0136 Oslo

Besøksadresse:
Linstows Gate 3
1166 Oslo

Epost: post@localhost
Tlf: +47-900 30 181[/vc_column_text][vc_column_text]

[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][/vc_tab][/vc_tabs][/vc_column][/vc_row]